We helpen industriële bedrijven met het opzetten van innovatieprocessen, die de aandacht van hun medewerkers voor klanten, gebruikers en evoluties in de omgeving versterken. We zorgen ervoor dat zij creatief-en-ondernemend denken-en-handelen. Zo neemt de innovatieperformantie van de onderneming structureel een sprong voorwaarts.

Innoveren is een kwestie van

  • dagelijks een andere kijk op het evidente ontwikkelen:
  • tijdens een klantencontact doorvragen; een bedreigende ontwikkeling bij een concurrent proberen om te zetten in een opportuniteit voor het eigen bedrijf; uitvissen hoe een weerkerend probleem met een productieproces structureel kan opgelost worden; ideeën, die tijdens een autorit of tijdens nachtelijke slapeloze momenten zijn ontstaan, niet zomaar vergeten; aandacht hebben voor de mogelijkheden die de ontwikkelingen in andere afdelingen van het bedrijf bieden aan de eigen afdeling,…  
    Innoveren wordt in veel ondernemingen nog teveel gezien als eventjes samen zitten om te brainstormen en massa’s nieuwe ideeën te genereren. M.a.w. een activiteit die je enkel op bepaalde momenten doet. Inspiratie en creativiteit komen echter niet steeds op commando.
  • openstaan voor de wereld buiten het bedrijf: 
    Nog teveel bedrijven, vooral technische, kijken teveel naar de interne wereld van het bedrijf, hebben te weinig oog voor wat zich in groeimarkten afspeelt. Ze focussen soms teveel op de performantie of techniciteit van een product of dienst en missen de andere, latente behoeftes van de klanten. Er ontstaan echter nieuwe markten of partners, die opportuniteiten bieden en tegelijk bedreigingen inhouden. Steeds meer spelen factoren zoals bijv. de emotionele meerwaardes van een product of merk, de totale gebruikscontext van een product of dienst,… mee in de beslissing van de klanten.


We helpen u een aantal processen in uw onderneming te introduceren, die deze creatieve en ondernemende houding bij uw medewerkers teweeg brengen. Geen brainstormtechnieken, die u opzadelen met veel teveel ideeën van te lage waarde. Maar vooral processen die out-of-the-box reflexen aankweken en uw medewerkers laten ervaren dat out-of-the-box denken welkom is.  

We brengen, samen met onze partners, onze ervaring met user-centered denken en handelen over naar uw medewerkers via interactieve workshops en werksessies op concrete ontwikkelingen. We coachen hen on- the-job. Op die manier leren we hen de specifieke vaardigheden en kennis om professioneel producten en diensten te bedenken en te ontwikkelen.