Nieuwe businessactiviteiten met potentieel identificeren en opzetten. 
Bij ondernemingen, die nieuwe businessactiviteiten willen ontwikkelen, halen we enkel die ideeën naar boven waar de aanbrengers zich echt willen voor inzetten. We leren hen in teamverband het businesspotentieel van hun idee te onderzoeken en professioneel onderbouwd te presenteren aan de bedrijfsleiding. We begeleiden de onderneming bij het opstarten van de nieuwe businessactiviteit.

De kern van creatief ondernemen is niet zozeer brainstormen en 1000 ideeën genereren (the first phase), maar vooral ideeën kunnen uitwerken tot businessconcepten met onderbouwd businessopportuniteitsplan (the second phase). En de 1 of 2 beste uitontwikkelen en op de markt zetten.

We helpen u die ideeën naar boven te halen, waar medewerkers zelf in geloven! En we leren hen alle essentiële business technieken die zij als “ondernemer binnen uw onderneming” beslist moeten toepassen. We coachen hen bij het uitwerken van het business-opportuiteitsplan achter hun idee, zodat u een beslissing kan nemen om deze nieuwe business al of niet te ontwikkelen.

We bieden u een integraal traject aan op maat van uw bedrijf, gebaseerd op de entrepreneurial boot camps waarmee bedrijven zoals Alcatel-Lucent, Picanol, Janssen Pharmaceutica gepionierd hebben. Het traject is op maat van KMO's gebracht en laat toe te participeren met één of meerdere teams, elk rond hun business idee.

Het traject neemt 4 maanden in beslag en bestaat uit 4 fazes:

  • Een intakegesprek waarbij uw verwachtingen op vlak van nieuwe businessactiviteiten worden scherpgesteld.
  • Een mobilisatiefaze, waarbij uw medewerkers worden gemobiliseerd om ideeën te formuleren waar ze zelf in geloven! We creëren een veilige context voor idee-aanbrengers om hun idee af te toetsen aan de criteria die uw bedrijf voor nieuwe businessactiviteiten heeft  geformuleerd. We helpen hen een goed team samen te stellen, dat is een kritische succesfactor.
  • Een entrepreneurial boot camp, waarin de teams hun idee uitwerken tot een ondernemingsconcept, een marketing plan en een financieel plan. Ze worden opgeleid in die materie en gecoached door topmensen bij de toepassing. Finaal presenteren ze hun businessconcept aan u en een jury van business angels en/of venture capitalists. Dat levert u informatie op van onschatbare waarde om uw investeringsbeslissing te kunnen nemen.
  • Als u beslist te investeren in de nieuwe businessactiviteit, begeleiden we u, indien u dat wenst, tijdens de incubatiefaze om de business te ontwikkelen.


Meer informatie vind je op één van onze websites The Second Phase.

Hebt u reeds een businessconcept bedacht, dat u wil opzetten? Samen met ons uitgebreid netwerk van kennispartners helpen we u bij alle facetten die daarbij ter sprake komen: we helpen u investeerders en kapitaal te vinden, we begeleiden u met marktonderzoek en zoeken oplossingen voor alle contractuele aspecten: eigendomsrecht, licentieovereenkomsten, participaties, aandeelhoudersstructuur, verloningen van personeel,…

Meer informatie vind je op Innotek